Good-Verktyg

Cowerings Good verktyg är en mycket smart uppfinning. De kontrollerar checksummen på de roms du har och berättar om rommen är bra dumpad, döper om den till dess "rätta" namn (smw.smc kan bli Super Mario World (US).smc) och berättar vilka ROMs du har och vilka du saknar. Ett perfekt program för alla oss romsamlare.

Namn Ladda hem Antal Roms System
Good2600 0.999.9 1701 Atari 2600
Good5200 0.999.6 247 Atari 5200
Good7800 0.999.3 58 Atari 7800
GoodCoCo 0.999.4 58 Tandy Color Computer
GoodCol 1.0 300 Colecovision
GoodCPC 0.999.4 7056 Amstrad CPC
GoodGBA 0.999.7 3465 Game Boy Advance
GoodGBx 1.02 6492 Game Boy (Mono och Color)
GoodGen 0.999.7 4231 Sega MegaDrive / Genesis
GoodGG 0.999.5 445 Sega GameGear
GoodIntv 1.01 198 Mattel Intellivision
GoodJag 0.999.4 78 Atari Jaguar
GoodLynx 0.999.4 230 Atari LYNX
GoodMO5 0.999.3 385 Thomson MO5
GoodMSX1 0.999.2 589 Microsoft MSX1
GoodMSX2 0.999.2 166 Microsoft MSX2
GoodMTX 1.01 101 Memotech MTX512
GoodN64 0.999.8 2477 Nintendo 64
GoodNES 1.01 8820 NES
GoodNGPx 1.0 241 SNK Neo*Geo Pocket / Color
GoodOric 1.01 713 Oric CPC Tape
GoodPCE 1.08 1503 TG-16 / PC Engine
GoodPSID 0.999.2 26736 Commodore 64 SID musik
GoodSAMC 0.999.4 609 Miles-Gordon Computing Sam Coupe Disk
GoodSMS 0.999.4 672 Sega Master System
GoodSNES 0.999.5 3792 SNES
GoodSV 0.999.1 32 Watara Supervision
GoodVBoy 1.02 37 Nintendo Virtual Boy
GoodVECT 1.05 274 General Computer Vectrex
GoodWSx 0.999.6 246 Bandai Wonderswan/WS Color

Namn Ladda hem
GoodWindows 2.4
Gleech (Script till mIRC) 1.13a
Zlib (Används till GoodXXXX's ZIP support, lägg i t.ex. C:\Windows) zlib.dll

 

Hur använder man Good Verktygen?

Börja med att skapa en mapp där du lägger t.ex. alla dina NES rommar (antingen zippade eller som NES filer). Vi kan säga att du lägger dem i C:\NES

Sedan laddar du hem senaste versionen av GoodNES. Packa upp dessa filer till samma mapp
som du har dina NES rommar i.

Nu är du klar för att scanna rommarna och döpa om dem till det korrekta filnamnet.

För att vara extra smidiga väljer vi att skapa en såkallad batch-fil. En batch-fil är egentligen en vanlig text-fil som innehåller information och parametrar för att köra ett program. För att skapa en batch-fil, gå in i utforskaren, till den mappen med dina rommar i. Där högerklickar du och väljer skapa nytt text-dokument. Döp text-filen till t.ex. rename.bat (observera att den inte ska heta .txt).

Sedan editerar du rename.bat i notepad och lägger till följande i den:

goodnes rename

Spara den! Sedan dubbelklickar du på rename.bat i Utforskaren. Då startas Goodnes och den börjar kolla
dina rommar. Rommarna döps om och flyttas till C:\NES\nesren

Goodnes skapar några nya filer i C:\NES dessa är: NESHave.txt och NESMiss.txt och även GoodNES.db.

NESHave.txt är en lista på alla NES-rommar du har.
NESMiss.txt är en lista på alla NES-rommar du saknar.
GoodNES.db är en fil som används av GoodNES nästa gång du scannar dina rommar, för att veta vilka rommar du redan har.

Enkelt va? Det är ett väldigt smidigt sätt att kolla vilka rommar man har. Laddar du sedan hem nya
rommar lägger du dem bara i C:\NES och kör rename.bat, så uppdateras din romsamling!

Detta är allt som de vanliga användarna behöver veta för att börja samla på roms, men det finns lite
mer man kan lära sig...

Vill man verkligen samla på rommar och verkligen ha ALLA, måste man göra följande innan man scannar sina rommar (dvs kör rename.bat). Editera goodinfo.cfg (som är en config-fil som används av GoodNES) Leta reda på följande text:

[NES]
#ZZZ_UNK:Unclassified
[b:BadDumps;;n
[o:OverDumps;;n

;n efter BadDumps och OverDumps betyder att GoodNES inte bryr sig om att kolla efter BadDumps (dåliga dumpar) och OverDumps (dumpar som ofta är för stora)

Vill man samla på alla måste man ta bort ;n

Så det står så här i goodinfo.cfg:

[NES]
#ZZZ_UNK:Unclassified
[b:BadDumps;
[o:OverDumps;

OBS! Att ha BadDumps och OverDumps är egentligen väldigt onödigt om man inte är ett riktigt samlarfreak!

Vill man att de olika dumparna ska hamna i olika undermappar, sorterat efter land (Japanska, USA osv.) Skriver man så här i rename.bat

goodnes rename dirs

En annan grej som kan vara bra att veta är vad de olika grejorna betyder som hamnar efter filnamnet på rommarna. Se filen Goodcodes.txt som följer alla GoodUtils. De vanligaste är:

[!] Verified Good Dump
[b] Bad Dump
[o] Overdump
[T] Translation

Med andra ord kan man säga att de man helst ska samla på är de med [!] i filnamnet eftersom de är verifierade BRA dumpar!

Sedan är det lite olika landskoder i filnamnet för att beskriva vilket land rommen kommer ifrån, de vanligaste och viktigaste är:

(J) Japan
(U) USA
(E) Europe
(SW) Sweden

Sektionsansvarig:
Nemesis