Nyheter | Översättningar | Om BT | Länkar | Forum
   
 

 
 

Om BAM Translations
Bam Translations bildades hösten år 2000 av Scotcher från General CoolNES Translations (GCT) och Sajruz. Webmaster är sonar, även han från GCT. BAM Translations är ett fristående projekt och den sjätte svenska översättningsgruppen på en snabbt växande emu-scen.

Namn Uppgift Mail UIN
Stefan Nilsson Romhackare, Översättare, Grundare sjrz@hotbrev.com 16620075