Romhacking

Romhacking används bland annat till att översätta spel till andra språk än orginalets. Det man gör är i princip att man dumpar ut texten från spelet, översätter den och sedan sätter in den igen. Det började med grupper som översatte spel från japanska till engelska och nuförtiden översätts spel till alla möjliga språk. Naturligtvis har vi även ett antal svenska grupper som översätter spel till svenska och dessa hittar du under SEN:s länkar. På den här sektionen kommer du hitta lite olika program och dokument du kan använda för att lära dig mer eller kanske börja romhacka själv. Vad jag har tänkt är att vi bara ska ha svenska dokument här, så om du har skrivit nåt är det bara att skicka.

Dokument

Namn Författare Version Ämne Kommentar
GCT Doc Sanite 2.1 Mycket -

Program

Namn Version Typ av program OS
Hexposure 0.44 Hexeditor
Tile Layer Pro 1.1 Tile-editor
Relative Search 2 2 Relative Searcher
Translhextion 1.6c (Källkod) Hexeditor
Thingy 1.01 Hexeditor
Hexedit 0.9.7 romhack edition Hexeditor
Naga 1.8 Tile-editor
TileMod 2.00.280 Tile-editor
Snestool 1.2 ROM-verktyg för SNES-rommar
SegaTool 1.02 ROM-verktyg för Genesis-rommar
HebeGB 2.51 ROM-verktyg för GameBoy-rommar
IPS 1.2 Första IPS-patchern
IPS Maker 4.04 Ett verktyg att göra IPS-patchar med.
DirectEd 0.997 Tile-editor
Graphics Extractor 1.1 Ett verktyg man kan extracta grafik ur NES-rommar med.
Graphics Inserter 1.1 Ett verktyg som man insertar grafiken som man har extractat med Graphics Extractor.
Massacre 0.65 Tile-editor för SMS-rommar.
TileEdit 0.99 Tile-editor
TaBuLar 1.0 Table-maker.
Search Relative 3 3 Relative searcher

Sektionsansvarig: Jpx